آثار مستند ایران ثبت شده در فهرست حافظه جهاني یونسکو

0

گیگر:

Untitled-1
سلام

۱- کلیات سعدی(۱۳۹۴)

۲- مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)

۳- ذخیره خوارزمشاهی (۱۳۹۲)

۴- مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)

۵- پنج‌­گنج یا خمسه(۱۳۹۰)

۶- التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

۷- مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

۸- شاهنامه بایسنقری(۱۳۸۶)

۹- وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

آثار مستند ایران ثبت شده در فهرست حافظه جهاني یونسکو

نوشته آثار مستند ایران ثبت شده در فهرست حافظه جهاني یونسکو اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید