آزاده نامداری با روبان صورتی + عکس

0

به نقل از گیگر:

 

به گزارش سینماخبر، آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت:

کمپین روبان صورتی# باروبان صورتی همیشگی موظف به بالابردن دانش وآگاهی زنان جامعه هستیم،ماه اکتبر که ازهشتم یانهم مهر شروع شد درسراسر دنیا ماهی است که به سرطان پستان پرداخته میشود،این حرکت،درایران هم درحال جوانه زدن است دقت کنیم که عبارت سرطان سینه غلط است وسرطان پستان صحیح است.ما به دلیل ناآگاهی داریم آماراین نوع سرطان را افزایش میدهیم

آزاده نامداری با روبان صورتی

آزاده نامداری در کمپین روبان صورتی

 

صفحه اجتماعی آزاده نامداری

 

پاسخ دهید