آسیب های چشمی ناشی ازکار با رایانه

0

یک متخصص چشم گفت:به طورکلی استفاده وکاربرد ممتد و بی قفه با رایانه ها وسایر ابزارهای الکترونیکی ،ارتباطی؛ باپیامدهای شایعی درکاربران همراه می باشد که تحت عنوان سندروم کار با رایانه توصیف می‌شود.

محمدکی پور متخصص چشم درگفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ درخصوص آسیب های ناشی ازکار با رایانه گفت:به طورکلی استفاده و کاربرد ممتد وبی وقفه رایانه هاوسایر ابزارهای الکترونیکی،ارتباطی با بروز پیامدهای شایعی درکاربران همراه می باشد که تحت عنوان سندروم کار با رایانه توصیف می‌شود.

وی درادامه افزود:اما افرادی که به نوعی به علائم این سندروم دچارهستند با افزایش روز افروزونی مواجه است چرا که عموم افراد با اصول کاربردی صحیح رایانه آشنایی کاملی ندارند و بدون رعایت این موازین درفواصل طولانی به استفاده از رایانه مبادرت می ورزند.

وی درادامه تصریح کرد:عوارضی نظیر سرودهای چشمی،بروز تاری یا دوبینی واحساس خارش و سوزش درچشم و یا حالت اشک ریزش درکاربا رایانه بسیارشایع است.

کی پورعنوان کرد: امارشیوع خشکی چشم نیز در کاربران رایانه قابل توجه است.و درسنین نوجوانی و جوانی نیزعلائم آن ظاهرمی‌شود که به این افراد توصیه می شود تا در زمان کار با رایانه به صورت ارادی و آگاهانه به دفعات بیشتری پلک بزنند تااز ایجادخشکی چشم تاحدالمکان پیشگیری شود.

وی افزود: استفاده ازقطره های اشک مصنوعی نیزبه کاهش خشکی چشم وعوارضی نظیر سوزش وخارش چشم در زمان کاربری رایانه پیشگیری می کند.

این متخصص چشم گفت: استفاده مستمر و بدون وقفه از رایانه منجرب تحلیل فشار ممتد به سیستم تطابقی چشم و عضلات چشمی گردیده که با خشکی و تاری دید توام می‌شود و ممکن است به بروز عیوب انکساری به ویژه نزدیک بینی منجرب شود.

این متخصص چشم درپایان خاطرنشان کرد:در راستای تجویز عینک های ویژه بایدحتما معاینات مخصوص چشمی وسنجش دقیق میزان عیوب انکساری به عمل آید تا موجبات سهولت درعین کاربرد رایانه در افراد فراهم شود و علائم سندروم کار بارایانه کاهش یابد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید