آشنایی ساده با سامانه شناسایی دوست از دشمن

0

آشنایی ساده با سامانه شناسایی دوست از دشمن

آیا تا به حال به واژه های شناسایی الکترونیکی دوست از دشمن برخورد کرده اید؟در این مطلب به صورت کوتاه،شما عزیزان را با سامانه فرکانسی شناسایی دوست از دشمن آشنا خواهیم کرد.سامانه شناسایی دوست از دشمن تنها به منظور موارد نظامی استفاده نمی شود.یکی از مهمترین سامانه های هوایی،سیستم یاد شده است.با ما همراه باشید.

 

شناسایی دوست یا دشمن (Identification Friend or Foe، IFF) یک سیستم شناسایی کدگذاری شده رادیویی است که برای تشخیص دوست یا دشمن بودن هدفی که وجود و موقعیت آن توسط رادار اصلی شناسایی شده‌است، بکار می‌رود. این سیستم از ارسال کد درخواست شناسایی و پاسخ مورد نظر توسط هدف دوست یا دشمن بودن آن را تشخیص می‌دهد.  پس از انحلال پیمان ورشو معمول‌ترین این سیستم، نوعی است که توسط کشورهای ناتو استفاده می‌شود.  استاندارد فرکانس کارکرد این سیستم برای درخواست 1030 MHz و برای پاسخ 1090MHz است.

مدهای متفاوت

شناسایی دوست از دشمن واژه ای است که تنها برای نیروهای نظامی استفاده نمی شود. مدهای ۱ تا ۵ برای کاربردهای نظامی بکار گرفته می‌شود. مدهای A، C و S کاربرد غیرنظامی دارند.

مد 1،بصورت ۲ رقم ۸ بیتی برای شناسایی ماموریت بکار می‌رود.

مد 2،بصورت ۴ رقم ۸ بیتی برای شناسایی افراد بکار می‌رود.

مد A/3،بصورت ۴ رقم ۸ بیتی برای شناسایی بکار می‌رود.

مد 4،بصورت کدگذاری شده کاربرد دارد.

مد 5،نسخه کدگذاری شده مد S برای کاربردهای نظامی.

مد C،این مد برای گزارش ارتفاع بکار می‌رود.

مد S،اطلاعات در این کد بصورت بسته‌های اطلاعاتی در دو باند ارسال و دریافت می‌شوند. بسته به نوع درخواست فرمت‌های مختلفی برای پاسخ‌ها وجود دارد.

پرسش ازترانسپوندر : پرسش های رادارناظر ثانویه توسط ز و P2 وبر روی فرکانس 1030 مگاهرتز ارسال می شود . فاصله زمانی بین پالس های مذکورنمایانگر یک پرسش مخصوص است .  در حالت A و B هویت هواپیما مورد سوال قرار میگیرد . بسیاری از کشورها برای شناسایی فقط از حالت A استفاده می کنند . پرسش های حالت A یا B ج ترانسپوندر به ارسال اطلاعاتشناسایی هواپیما از جمله نام و شماره شناسایی که توسط خلبان، قبلاً روی دستگاهتنظیم شده است، مبادرت می کند . بسیاری از ترانسپوندرها فقط در حالت A و C کار می کنند و این دو حالت برایعملکرد صحیح یک ترانسپوندر تقریباً کافی به نظر می اید . حالت B در مواقعی به کاریم رود که به علت خرابی ترانسپوندر، حالت A کار نکند و اغلب استفاده نمی‌شود.  در حالت C، ارتفاع هواپیما موردسوال قرار می گیرد . در این صورت، هواپیما ارتفاع خود را به ایستگاه زمینی گزارش می کند . حالت D فعلاً کاربردی ندارد .

پاسخ ترانسپوندر : ترانسپوندرهواپیما تنها به پرسش هایی که در امتداد اصلی انتن ایستگاه زمینی ارسال شده است، پاسخ می دهد . نوع پرسش ( حالت A و یا D ) بایستی با نوع پاسخ که توسط خلبان روی دستگاه کنترل ترانسپوندر تنظیم می شود یکسان باشد؛ به عنوان مثال، خلبان بایستی پاسخ نوع A راروی دستگاه کنترل خود انتخاب کند تا ترانسپوتدر بتواند به پاسخگویی نوع A به منظور تعیین هویت باشد . پاسخترانسپوندر توسط زوج پالس های رادیویی بر روی فرکانس 1090 مگاهرتز ارسال می شود .این زوج پالس ها دارای فاصله زمانی چند میکرو ثانیه هستند .

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید