آغاز مهاجرت ایران به IPv6

0

آغاز مهاجرت ایران به IPv6

پروتکل اینترنت یا همان IP قراردادی است که به منظور مبادله اطلاعات در شبکه های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع وظیفه مسیردهی بسته های اطلاعاتی را در بین مرزهای شبکه ها بر عهده دارد. نسخه چهارم این پروتکل که در حال حاضر در ایران از آن بهره برداری شده در حال حاضر پر کاربردترین پروتکل اینترنتی به شمار می رود که در سال 1981 معرفی شده و به همین دلیل تلاش برای تغییر و بهینه سازی آن مدتهاست که آغاز شده و با عرضه نسخه ششم یعنی IPv6 بسیاری از کشورها در حال گذار از نسخه چهارم به نسخه ششم این پروتکل می باشند. ایران نیز آخرین کشوری است که قصد دارد این تغییر را در زیرساخت های خود ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با تایید آغاز فرآیند گذار ایران از IPv4 به IPv6 گفت این امر به صورت تدریجی انجام خواهد شد که احتمالا چند سال به طول می انجامد و اصراری برای مهاجرت سریع وجود ندارد. در واقع به گفته انصاری، مهاجرت به نسخه ششم پروتکل اینترنت از ابتدای سال 1395 با آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه خطوط فعال IPv6 به اپراتورها کلید خورده و در حال حاضر تعدادی از اپراتورهای ثابت و همراه از آن استفاده می کنند. به گفته انصاری، اپراتورها می بایست از لحاظ تجهیزات و امکانات فنی دارای شرایط مشخصی باشند تا بتوان اجازه گذار به IPv6 را به آنها صادر کرد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید