آقای کری شکست مفتضحانه در طبس و اشک‌های تفنگدارانتان را نیز تعریف کنید + تصاویر

0

آقای کری! شکار پهپادتان به دست نیروهای ایرانی را نیز تعریف کنید.

آقای کری! شکار پهپادتان به دست نیروهای ایرانی را نیز تعریف کنید.

آقای کری! طعم سیلی که 9 دی از مردم خوردید را نیز تعریف کنید.

آقای کری! طعم سیلی که 9 دی از مردم خوردید را نیز تعریف کنید.

آقای کری! شکست مفتضحانه‌تان در صحرای طبس را نیز تعریف کنید.

آقای کری! شکست مفتضحانه‌تان در صحرای طبس را نیز تعریف کنید.

آقای کری! دستگیری و اشک‌های روان تفنگداران‌تان را نیز تعریف کنید.

آقای کری! دستگیری و اشک‌های روان تفنگداران‌تان را نیز تعریف کنید.

آقای کری! گل استیلی و شکست مقابل تیم‌ ملی ایران را نیز تعریف کنید.

آقای کری! گل استیلی و شکست مقابل تیم‌ ملی ایران را نیز تعریف کنید.

آقای کری! پیشرفت‌ ایران با وجود تحریم‌های بی‌سابقه را نیز تعریف کنید.

آقای کری! پیشرفت‌ ایران با وجود تحریم‌های بی‌سابقه را نیز تعریف کنید.

آقای کری! ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران را نیز تعریف کنید.

آقای کری! ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران را نیز تعریف کنید.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید