آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

0

گیگر :

در این بخش از سایت ایران ناز با بدترین آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید آشنا خواهید شد.

 

تلفن‌های همراه: تعدادی از این تلفن ها در چرخه بازیافت می‌روند اما نه همه آن‌ها

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

آلودگی هوا

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

موج‌سواری با زباله

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

ماهی مرده

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

آلودگی شیمیایی

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

تراکم جمعیت

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

ماشین‌های اسقاطی

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

آلودگی زیستی

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

آتش‌زدن نفت

 

آلوده کنندگان محیط زیست که تصورش را نمی کنید (عکس)

 

منبع :

پاسخ دهید