آماده باش مرزی اورژانس در اربعین/سیل عظیم زائرین پشت مرز چذابه

0

وزارت بهداشت در قالب تیم های مختلف آماده خدمات رسانی به زائرین حسینی است.

به گزارش خبرنگاراعزامی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران حاضر در محل، ظرفیت اورژانس های پیش بیمارستانی در مرزها و پایگاه های مراقبت های بهداشتی امسال نسبت به دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

آموزش های لازم به زائرین در حین سفر در خصوص چگونگی بهداشتی عمل کردن و یا پیشگیری از مصرف مواد غیر بهداشتی نیز ارائه می شود.

آماده باش مرزی اورژانس در اربعین/سیل عظیم زائرین پشت مرز چذابه
آماده باش مرزی اورژانس در اربعین/سیل عظیم زائرین پشت مرز چذابه
آماده باش مرزی اورژانس در اربعین/سیل عظیم زائرین پشت مرز چذابه

همچنین پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی در فاصله هر ۵ تا ۱۰ کیلومتر در نقاط مرزی در ایام اربعین آماده خدمت رسانی می باشند.

لینک مطلب

پاسخ دهید