آماری از دانشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه‌های نامعتبر خارج نیست

0

مدیر کل دانش آموختگان خارج کشورسازمان امور دانشجویان گفت: آماری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های نامعتبر خارجی نداریم.

محمد مهدوی مدیرکل امور دانش آموختگان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی گفت: باتوجه به پرونده‌های موجود از دانشجویان شاغل به تحصیل درسازمان امور دانشجویان شاید بتوان تعداد آنها را بیان کرد (البته تقریبی است چرا که همه آنها در سازمان پرونده ندارند) اما آماری از تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌های نامعتبر تحصیل می کنند در دست نیست.

وی بیان کرد: اصولا تعامل علمی با جهان خارج و حضور در دانشگاه‌های خارجی می تواند زمینه بسیار مناسبی باشد تا از یک سو دانشجویان ایرانی بتوانند به عنوان سفیران کشور نسبت به معرفی علم و فرهنگ عمل کنند و از سوی دیگر با کسب دانش و تکنولوژی در دانشگاه های خارج دستاوردهای نو در زمینه های علمی را به کشور بازگردانند.

مدیر کل دانش آموختگان خارج از کشور افزود: لذا دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج را دارند باید دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب کنند که سطح علمی آن یا از سطح علمی دانشگاه های کشور بالاتر یا حداقل در حد سطح علمی دانشگاه های داخل باشند.

مهدوی با تاکید بر اینکه دانشجویان داوطلب تحصیل در دانشگاه‌های خارجی باید حتما در یکی از دانشگاه های گروه الف (ممتاز) یا ب (خوب) باتوجه به لیست موجود در سایت اداره کل دانش آموختگان اخذ پذیرش کنند، اظهار داشت: بدیهی است توجه به توصیه و اطلاع رسانی های روی سایت در خصوص ضوابط و مقررات موجود، موجب می شود که مدارک این دانشجویان پس از بازگشت به کشور بدون مشکل مورد تایید قرار گیرد و کشور بتواند از دانش و توانایی هایی که آنها کسب کرده اند، بهره ببرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید