آمار بالای تهرانی ها در کنکور 95/پسران رتبه های تک رقمی را درو کردند

0

در کنکور سراسری امسال بیشترین آمای رتبه های برتر به تهرانی ها اختصاص داشته که در این میان پسران کارنامه درخشان تری از خود به جای گذاشتند.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی ؛ از بین نفرات برتر کنکور سراسری هفت نفر از رشته ریاضی، یک داوطلب از رشته تجربی، هفت نفر در رشته انسانی، سه نفر برتر رشته هنر و سه نفر رشته زبان از تهران و شمیرانات بودند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

احسان شریفیان رتبه یک، امیرمحمد فرزانه رتبه 2، کوشا جافریان رتبه سه، امیر علی محمد حسینی رتبه شش، امیر حسین افشار راد رتبه هفت، محمدامین سالار کیار رتبه هشت، محمدرضا صالحی رتبه 9 نفرات برتررشته ریاضی از حوزه تهران و شمیرانات هستند.

بنابراین گزارش عرفان پازکی رتبه 9 تجربی و زهرا سادات موسوی رتبه یک، انوشه بابایی رتبه سه، حسین حاجیانی رتبه چهار، محمدجواد صراطی رتبه پنج، نیکو صبوری رتبه هفت، علی طهرانچی رتبه هشت و سجاد کرباسچی رتبه 9 نفرات برتر رشته انسانی از حوزه تهران و شمیرانات هستند.

همچنین الهه اسماعیلی حسین آباد رتبه یک، مریم گلپایگانی رتبه 2 و عطیه جهانشاهی رتبه سه کنکور هنر و نسترن رئیسی دهکردی رتبه یک، امیرحسین بلوری رتبه 2، امیرحسین کاظمی پور اشکذری رتبه سه گروه آزمایشی زبان های خارجه از حوزه تهران و شمیرانات هستند.

گفتنی است؛ در بین نفرات برتر 10 نفر نخست رشته ریاضی پسر، 8 نفر برتر رشته تجربی پسر و دو دختر، رشته انسانی 6 پسر و دو دختر، رشته هنر سه نفر نخست دختر و در رشته زبان های خارجه 2 پسر و یک دختر بودند.

لینک مطلب

پاسخ دهید