آمار دقیقی از واردات نانو محصولات تقلبی به کشور در دسترس نیست

0

مدیر روابط بین الملل ستاد توسعه فناوری نانو گفت: اکنون آمار دقیقی ازواردات نانو محصولات قانونی و غیر قانونی در دست نداریم.

وی با اشاره به محصولی که این اواخر به کره صادر شد، بیان کرد: فرایند صادرات برای سایر شرکت ها نیز آغاز شده و ستاد توسعه فناوری نانو با حمایت شرکت ها برای حضور در نمایشگاه های بین المللی، ازاین فرایند استقبال می کند. معاونت علمی ریاست جمهوری با ارائه بسته های حمایتی، برای صادرات محصولات قدمی بزرگی برداشته است.

بیت اللهی به رویکرد سند 10 ساله دوم ستاد نانو اشاره کرد و افزود: در برنامه 10 ساله دوم تاکید بر افزایش صادرات محصولات کشور است چرا که بازار کشور ما برای محصولات نانویی تولید داخل کوچک است.

مدیر روابط بین الملل ستاد توسعه فناوری نانو تصریح کرد: متاسفانه کشور ما درگیر معضل واردات غیر قانونی،به ویژه نانو محصولات است و به علت عدم ساماندهی محصولات وارداتی قانونی، آمار دقیقی از ورود محصولات نانویی در دست نیست.

وی یاد آور شد: امیدواریم با طراحی نانو نماد و پیاده سازی طرح خود اظهاری بتوان واردات محصولات نانویی را تحت کنترل قرارداد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید