آموزش، حلقه مفقوده در حل مشکلات نظام سلامت

0

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به این موضوع که آموزش پزشکی به بیراهه می رود گفت : هر روز شاهد افول آن هستیم و تا زمانی که به آموزش بها داده نشود مشکلات حوزه بهداشت و درمان به قوت خود باقی می ماند.

دکتر سید مصطفی شیریزدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی  با انتقاد از اینکه در نظام سلامت به درمان بیش از آموزش پزشکی بها داده می شود بیان داشت: نظام سلامت بر پایه درمان محوری استوار است و تا زمانی که به آموزش بها داده نشود مشکلات این حوزه به قوت خود باقی است

وی با اشاره به این که یکی از معضلات اصلی نظام سلامت بها ندادن به آموزش پزشکی است، افزود: اگر آموزش پزشکی صحیح باشد در قبال آن درمان خوب داریم و بسیاری از هزینه های اضافی ناشی از خدمات پاراکلینیک غیر ضروری از بین می رود.

وی با بیان این که بر اینکه معضل اصلی نظام سلامت آموزش است، ادامه داد: آموزش پزشکی به بیراهه می رود و هر روز شاهد افول آن هستیم و تا زمانی که به آموزش بها داده نشود مشکلات حوزه بهداشت و درمان به قوت خود باقی می ماند.

این متخصص جراحی عمومی با اشاره به اینکه دانشگاه جایگاه بالایی دارد و کسی که وارد آن می شود باید مطمئن باشد که آموزش ها درست است و درمان مطلوب بیمار را به دنبال دارد تصریح کرد: متاسفانه سیاست دانشگاه های علوم پزشکی بر پایه درمان محوری است و به یک بهداری بزرگ همچون زمان های گذشته تبدیل شده اند.

شیریزدی با تاکید بر اینکه باید برای آموزش پزشکی و تربیت نیروی کارآمد پزشک وقت گذاشته و به آن بها دهیم اظهار کرد: باید به سیستم دانشگاهی تفهیم شود که درمان موثر و مطلوب نتیجه آموزش خوب و اصولی است در حالی که هم اکنون معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی بر معاونت آموزشی آن ها غالب هستند.

به گفته وی درمان بیمار امری است که توانایی بالا می خواهد به طوری که یک پزشک باید در طی 24 ساعت شبانه روز ؛20 ساعت کار کند و اساتید پزشکی  که می خواهند به عنوان عضو هیات علمی وارد عرصه آموزش شوند باید در هر زمینه برای دانشجویان این رشته الگو باشند تا بر حسب علاقه و استعداد و توانایی به دانشجویان  آموزش داده تا به دنبال آن درمان خوب را در نظام سلامت برای بیماران به ارمغان آوریم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید