آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

0

گیگر :

زیبا و متنوع ترین مدل های تزئین برنج با زعفران

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.
 

 

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

 

 

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

 

 

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است:

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب:

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ:

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو
 

 

تزئین با پلو زعفرانی ، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت:

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

تزئین با پلو زعفرانی و زرشک

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی  و زرشک

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با پلو زعفرانی

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک
 

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

آموزش تصویری زیباترین تزئین های پلو

 

 

 

منبع :

پاسخ دهید