آموزش مهمترین هدف برنامه جامع توسعه پایدار است

0

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو گفت: آموزش به عنوان یکی از اهداف برنامه جامع برای توسعه پایدار است که اجرای آن از ابتدای سال 2016 آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی ؛ نصیری قیداری سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده‌نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس ظرفیت‌سازی نظام آموزشی ایران با توجه به تحولات رایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کمک به تقویت ساختارها برای آینده‌نگری و پایداری سیاست‌های آموزشی است.

وی با بیان این که کارکرد توسعه ملی یونسکو بر حوزه‌ی آموزش تأکید دارد، گفت: در ماده‌ی یک اساسنامه‌ هیئت وزیران یونسکو بر ارتباط یونسکو در ایران تأکید شده و در بند 8 این اساسنامه ایجاد ارتباط بین یونسکو و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که در آموزش، فرهنگ و ارتباطات فعالیت می‌کنند تأکید شده است.

نصیری قیداری با اشاره به این که یونسکو دریچه‌ای است که ما تصاویر جهانی و برنامه‌های مصوب بین‌المللی را داخل کشور بیاوریم که تفکیک، تعامل و ارتباط با دستگاه‌های مرتبط را از این دریچه بین‌المللی منتقل کنیم، بیان کرد: برنامه‌های بین‌المللی از جمع‌بندی تصمیمات 150 کشور عضو یونسکو به دست می‌آید از برنامه‌های بین‌المللی و اسناد کشورها تلفیق شده که در این کنفرانس کمیسیون ملی یونسکو پیشنهاد داده که یک برنامه مشارکتی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر تصویب شود که این برنامه‌ با همکاری آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود.

وی با بیان این که دستورالعمل کار جهان توسعه پس از سال 2015 در سپتامبر این سال در سازمان ملل با حضور دکتر روحانی ریاست جمهوری به تصویب رسید، تصریح کرد: اجرای برنامه جامع برای توسعه پایدار از اول ژانویه 2016 با 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه شروع شده که برای این منظور کار گروه تشکیل داده‌ایم و برنامه‌ها را بین وزار‌ت‌ علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تفکیک و به دستگاه‌های اجرایی منعکس کنیم.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو با اعلام این که چهارمین هدف برنامه‌ی جامع برای توسعه پایدار آموزش است، گفت: این هدف برای کمیته‌ی آموزش و کمتیه‌ی آموزش عالی با ایجاد 6 و 8 کارگروه مختلف تشکیل شده که موارد مربوط به وزارت آموزش و پرورش توسط افراد تعیین شده در آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: کارگروه‌ها باید در بطن‌های اجرایی خود در حوزه‌های مختلف آموزش در راستای سند تحول بنیادین و سند توسعه پایدار به اهداف ملی و بین‌المللی توجه کنند که با تشکیل کمیته آموزش عالی و جلسات ماهانه‌ی آن بر روی این هدف کار می‌کنند.

نصیری قیداری اظهار داشت: آموزش‌ها در علوم طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که تولید برنامه در داخل کشور با تصویب در یونسکو تحت کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های مربوطه در کشور و با مشارکت وزرا و چهره‌های ماندگار اجرایی می‌شود.

در ادامه دکتر محب حسینی رییس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو و دبیر کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده‌نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر در این خصوص گفت: این کنفرانس در چارچوب برنامه مشارکت یونسکو تصویب شده و این دستورالعمل‌ جهانی در ایران پیاده می‌شود که بحث آموزش بسیار گسترده است و ساختار رسمی و غیرسمی را در برمی‌گیرد.

وی افزود: از سال 2014 یونسکو تیمی را در زمینه آموزش و پژوهش تشکیل داد که پیش‌بینی و آینده‌نگری در آموزش را شامل می‌شود و یادگیری برای چگونه دانستن، چگونه انجام دادن، چگونه دیدن و همزیستی با دیگر ساختارهای جدید‌ آموزش و تحولات آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید