آیا آلزایمر قابل انتقال می‌باشد

0

گیگر :


در سپتامبر (شهریور) پژوهشگران در انگلیس کشف کردند که اختلالات مغزی از قبیل آلزایمر ممکن است از طریق برخی روش‌های پزشکی خاص قابل انتقال باشند. پژوهشگران دارای تردید خواستار احتیاط در باور به این فرضیه شدند، حال مجموعه دیگری نتایج کالبد‌شکافی بار دیگرهمین را اثبات کرده است.

همانطور که در نترال نیوز (Natural News) گزارش شده، کالبد‌شکافی‌های اخیر بر روی مغز بیمارانی که از بیماری کروتسفلد جاکوب ((Ceretzfeldt-Jakob diseasese) به اختصار CJD) یک اختلال مخرب مغز، جان باخته بودند صورت گرفته بود. سال‌ها پیش این افراد پیوند جراحی سخت شامه (durable mater)، غشایی که مغز و نخاع را می پوشاند، که از اجساد انسانی دریافت شده بود دریافت کرده بودند. متاسفانه، این پیوندها آلوده به پروتئین پریون ( prion protein) بودند که مسئول ایجاد CJD ست.

پنج از هفت مغز تجزیه و تحلیل شده علائمی از بیماری آلزایمر را نشان داد. این عجیب بود زیرا افراد بین سن ۲۸ تا ۶۳ سال سن کمی برای ایجاد پلاک های آمیلویید که نشان دهنده‌ی اختلال عصبی ست، داشتند (پلاک‌های آمیلویید یک پروتئین کژتابیده (misfolded protein) می‌باشد که به گسترش آلزامیر دامن می‌زند). تجزیه و تحلیل یک گروه کنترل شده در نشان دادن نشانه‌های تخریب موفق نبود. این به این معنا می‌باشد که “بذرهای” برخی از بیماری های عصبی از طریق برخی از روندهای پزشکی خاص می‌تواند انتقال پیدا کند، یا حتی از طریق وسایل جراحی آلوده شده. گزارش جدید نوشته شده توسط پژوهشگران سوئیس و اتریش، در Swiss medical weekly قابل رویت است.

در سپتامبر (شهریور)، گروه دیگری از پژوهشگران چیز شبیه به این را کشف کردند. درحالیکه که کالبد شکافیی بر روی هشت بیمار CJD اجرا می‌کردند، پژوهشگران دانشگاه کالج لندن دریافتند چهار نفر از آنها پاتالوژی بتا آمیلوئید عروقی ( vascular amyloid beta pathology) یکسانی را نمایش داده‌اند. نگران کننده‌تر این بود که تمام این بیماران، که بیشتر در زمان مرگ بسیار جوان بودند، CJD خود را از هرمون رشد نشات گرفته از غده هیپوفیز اجساد انسان‌ها که بعضی از آنها با پریون‌ها آلوده بودند، گرفته‌اند.

نکته مهم اینکه، هیچکدام از پژوهش‌ها حاکی از اینکه آلزامیر می‌تواند از طریق تماس فیزیکی عادی انتقال پیدا کند نیست. همچنین هرمون رشد نشات گرفته از اجساد انسانی (HGH) دیگر مورد استفاده نمی‌باشد زیرا با انواع مصنوعی (synthetics) جایگزین شده است. اما حالا دانشمندان بطور جدی نگران این هستند که “بذر آمیلویید” (amyloid seeding) چیزی حقیقی می‌باشد. نترال نیوز گزارش می دهد:
اگر حقیقت داشته باشد پیامدهای بالینی مهمی خواهد داشت. در جراحی عمومی، برای مثال، هر پروتئین آمیلویید- b، که بسیاری چسبناک هستند بطور معمول از وسایل جراحی پاک نمی شود استریل کردن استاندارد نمی تواند آنها را از بین ببرد.

” وظیفه ما به عنوان یک پزشک این است که جلوتر بدانیم که چه چیزی در آینده باعث بروز مشکل در کلینیک می‌شود”. این را نوروپاتولوژیست هربرت بادوکا از دانشگاه بیمارستان زوریخ سوئیس می‌گوید که نویسنده مشترک تحقیق اخیر می‌باشد.

این فرضیه به مدارک بیشتری احتیاج دارد اگر بخواهد توسط جامعه‌ی علمی پذیرفته شود. هر دو تحقیق بطور کامل از روی مشاهدات هستند و هر دو بر روی نمونه‌های محدود اجرا شده بودند. علاوه بر این هیچکدام از تحقیق‌ها اثبات نمی‌کند که وارد کردن آمیلویید بتا توسط سخت شامه آلوده یا تزریق هرمون ایجاد شده.

اما این یافته‌ها باوجود مقدماتی بودن در هر صورت نگران کننده‌اند این نشان می‌دهد که ما هنوز باید چیزهای زیادی درباره‌ی اختلالات بازسازی سلول‌های عصبی (neurodegnerative disorder) و راه‌هایی که بذر‌های پروتئین آمیلویید بتا می‌توانند انتقال پیدا کنند بدانیم. و اگر این فرضیه در نهایت ثابت شود که درست می‌باشد، فشار حتی بیشتری بر روی تامین کنندگان بهداشت برای فراهم کردن محیطی تمیز و امن برای بیماران خود می‌گذارد. این فکر بسیار وحشتناک ست.

cover

پاسخ دهید