آیا روبات‌ها می‌توانند در آینده همه کارهای انسان را انجام دهند؟

0

تردیدی نیست که روبات‌ها در آینده می‌توانند بسیار از کارهای انسان را انجام دهند. در حال حاضر روبات‌هایی تجاری در بازار موجود هستند که قادرند اموری از قبیل پختن کلوچه، تا کردن حوله و تعارف کردن نوشیدنی را انجام دهند. شاید انجام این امور چندان هم هیجان انگیز به نظر نیاید اما در مقایسه با روبات‌هایی که در خطوط تولید کارخانجات اعمالی تکراری و قابل پیش‌بینی را انجام می‌دهند بسیار هم جالب است.
به سختی می‌توان اموری را یافت که روبات‌ها به طور کلی از انجامش عاجز باشند اما مهم‌ترین چالشی که در دراز مدت پیش روی متخصصین قرار دارد رسیدن به رفتارهای فیزیکی سریع انسانی و همچنین سازش‌پذیری خاصی است که در انسان‌ها دیده می‌شود. روز به روز بر مهارت روبات‌ها در انجام امور مختلف افزوده می‌شود با این همه هنوز راه درازی تا ساخته شدن ماشین‌های هوشمند و چندمنظوره در پیش است و حتی ممکن است که این ماشین‌ها هیچگاه ساخته نشوند. این مسئله حقیقت مهمی را به بشر یادآوری می‌کند؛ و آن اینکه انسان خاص است و هیچگاه نمی‌توان دقیقا مانندش را ساخت.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید