آیا روحانی، پوتینِ ایران است؟

0

گیگر :

روحانی و دیپلمات های خبره اش برای دستیابی به توافق هسته ای وارد مذاکره با پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان شده و نهایتا به موفقیت دست پیدا کردند. آن ها به گونه ای مذاکره کردند که شأن و منزلت فردی و ملی آنان حفظ شد و غرب را به سوی احترام گذاشتن به این شأن سوق داد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

آیا روحانی، پوتینِ ایران است؟

الحیات نوشت: روحانی و دیپلمات های خبره اش برای دستیابی به توافق هسته ای وارد مذاکره با پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان شده و نهایتا به موفقیت دست پیدا کردند. آن ها به گونه ای مذاکره کردند که شأن و منزلت فردی و ملی آنان حفظ شد و غرب را به سوی احترام گذاشتن به این شأن سوق داد.

به گزارش «انتخاب»، این روزنامه آورده است: در واقع ایرانی ها به بزرگترین پیروزی خود یعنی توافق هسته ای دست یافتند که تحریم ها را لغو می کند و به بازار ایران امکان می دهد با بازار جهانی در ارتباط باشد و در آن ادغام شود. 

 روحانی با دستیابی به توافق هسته ای و بهره گیری از افزایش دامنه آسیب دیدگان از محاصره اقتصادی و افزایش شمار ایرانی هایی که شیوه زندگی مدرن را می پسندند، می تواند گامی بلندتر در زمینه بهبود اقتصادی بردارد. شاید همین مسئله تفسیر کننده تشدید بحث و جدل کنونی به ویژه بر سر اقتصاد باشد. 

اقدامات اخیر روحانی در عین حال نشان دهنده بلندپروازی او برای تبدیل شدن به پوتین ایران یعنی نماد سربلندی ملی و قدرت کشور در چارچوب ایدئولوژی دینی حاکم بر ایران است. ولی اگر تفاوت کوچکی وجود داشته باشد این است که پوتین شخصی فاسد است در حالی که روحانی به فساد معروف نیست.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید