ابلاغ اساسنامه ۵ شرکت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

0

گیگر :

ابلاغ اساسنامه ۵ شرکت سرمایه‌گذاری در مناطق آزادهیات وزیران در جلسات ۱۳۹۳.۱۲.۱۷ و ۱۳۹۴.۰۵.۰۷ به پیشنهاد شورای عالی
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و
ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۲ اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری و توسعه انزلی، ارس، ماکو و
اروند (سهامی خاص) و شرکت هواپیمایی کیش در مناطق آزاد را تصویب کرد.

در ابلاغ اساسنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه منطقه آزاد انزلی آمده است:
نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) است که دارای
تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری –
صنعتی انزلی است و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می
شود.

همچنین در اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص) نیز آمده
است: نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص) است که دارای
تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ
صنعتی ارس است و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور ۵ مصوبه یادشده را در تاریخ
۱۳۹۴.۰۸.۱۶ ابلاغ کرده است. در اساسنامه سایر مناطق یادشده نیز موارد با
نام سرمایه گذاری ماکو، اروند و هواپیمایی کیش تنظیم و ابلاغ شده است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید