ابلاغ نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانی/ حفظ حقوق بیماران مهمترین محور نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانی

0

معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ نسل سوم اعتباربخشی بیمارستانی با رویکرد ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و ایمنی بیماران خبر داد.

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران ؛ با اشاره به ابلاغ اعتباربخشی جدید بیمارستانی گفت: اعتباربخشی بیمارستان ها موثرترین ابزار و روش برای ارتقاء کیفیت و جلب رضایت و اعتماد عمومی از خدمات بیمارستانی در دنیا محسوب می شود. این اعتبار بخشی مشتمل بر 248 استاندارد و903 سنجه بوده و بر اساس آن بیمارستان های کشور به 4 درجه، رتبه بندی می شوند و قیمت خدمات متناسب با رتبه کیفی خواهد بود.

وی افزود: تدوین این استاندارد ها حاصل یکسال کار مستمر معاونت درمان وزارت بهداشت، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و مدیران مراکز خصوصی است. در تدوین این سنجه ها 123 کارشناس شرکت داشته اند. 

معاون درمان وزارت بهداشت رویکردهای جدید اعتباربخشی را اینگونه بیان کرد: اجتناب از مستند سازی غیر ضروری و کاهش بروکراسی و تبدیل مستندات کاغذی به الکترونیکی، که حاصل آن اختصاص زمان بیشتر به مراقبت از بیماران توسط کادر درمانی است، از رویکردهای اعتباربخشی جدید است. در اعتباربخشی قدیم حجم استانداردها بسیار زیاد ولی فاقد عمق کافی بود، در حالی که در اعتباربخشی جدید از حجم استانداردها کاسته و در عین حال به عمق آنها افزوده شده است. 

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در این نسل از اعتباربخشی، وزن سنجه ها بر اساس تاثیرشان بر نتیجه نهایی عملکرد بیمارستان، متفاوت خواهد بود. سه نوع سنجه تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی طراحی شده است. تک بعدی صرفا یا زیرساختی  یا فرآیندی است. دو بعدی در برگیرنده زیرساخت و فرایند است و سه بعدی هر سه وجه زیرساخت، فرایند و نتیجه را در بر می گیرد و اگر زیرساخت فراهم و حتی فرآیند هم برقرار ولی نتیجه حاصل نشده باشد، امتیاز صفر خواهد بود. سنجه های سه بعدی بیشترین وزن امتیاز را خواهند داشت. 

آقاجانی افزود:  بیمار محوری و تمرکز بر خدمات بالینی ،وظیفه محوری به جای بخش محوری ،توجه به اهمیت کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی ،تاکید ویژه بر ارتقاء ایمنی بیماران ،در نظر گرفتن الزامات و استاندارد های بین المللی،توانمند سازی کارکنان، برنامه ریزی برای افزایش انگیزه کارکنان ،زمینه سازی مشارکت فعال پزشکان در پیاده سازی استاندارد های مرتبط با درمان ،توجه خاص به کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی ،ورود ارزش های ایجاد شده در طرح تحول نظام سلامت به اعتبار بخشی برای نهادینه کردن و پایدار سازی آن ها و حفظ دستاوردها از دیگر رویکردهای این اعتبار بخشی است.

دکتر محمد آقاجانی یادآور شد: انتظار می رود با اجرای این استانداردها در بیمارستان های کشور شاهد بهبود ایمنی بیمار، کاهش خطاها، افزایش رضایتمندی مردم، ارتقاء کیفیت خدمات اقامتی، پزشکی و پرستاری باشیم. 

در اعتباربخشی جدید، درجه بندی بیمارستان ها به عملکرد و واقعیت های موجود در هر بیمارستان نزدیک تر خواهد بود و بالطبع اعتماد عمومی بیشتر جلب می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید