اتوبانی در چین با عرض 50 باند +عکس

0

[ad_1]

تصویری که در ادامه می آید یک راه بندان ترافیکی را در محل عوارضی یک اتوبان در چین نشان می دهد.

زندگی از چاینادیلی، عرض این اتوبان در محل پرداخت عوارض به 50 باند می رسد اما نکته قابل تامل این است که پس از گذر از ایستگاه عوارض عرض این اتوبان به 5 باند کاهش می یابد!

اتوبان 50 بانده

Laghari

اروند کالا

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید