اجرای برنامه‌های ایمنی و سلامت کار در دستور کار وزارت بهداشت

0

وزیر بهداشت پیاده سازی برنامه‌های ایمنی و سلامت کار با محوریت ارتقا‌ء دانش و مهارت کارشناسان در زمینه مدیریت استرس محیط کار را از اهداف دستگاه‌های دخیل دانست.

امسال استرس محیط کار و چالش همگانی به عنوان شعار روز جهانی ایمنی و سلامت کار انتخاب شده است چرا که مدیریت استرس محیط کار یکی از مهمترین چالش های موجود در زمینه سلامت شاغلین است، هدفی است که تحقق آن توجه همگانی را می‌طلبد از این رو امسال وزارت بهداشت نسبت به بومی سازی شعار جهانی و برگزاری همایش سراسری روز جهانی ایمنی و سلامت کار اقدام نموده است. 

وی افزود: در همین راستا در سطح ملی با تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی ایمنی و سلامت کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی وزارت بهداشت، وزارت تعاون، وزارت صنعت و سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی، اجرایی نمودن اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و فعالیت‌های مورد انتظار در طول سال جاری را پیگیری می‌کند. 

وزیر بهداشت از برنامه‌های سال جاری گفت: تحقق اهداف و استراتژی‌های جهانی سلامت نیروی کار باید مورد توجه قرار گیرد. لازم است برنامه‌های ایمنی و سلامت کار با محوریت ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان در زمینه مدیریت استرس محیط کار در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی به دقت اجرا شود. 

هاشمی تصریح کرد: بر این اساس شناسایی عوامل استرس‌زای محیط کار و تشخیص عوارض ناشی از این استرس‌ها باید در دستور کار قرار گیرد همچنین سازمان‌های بیمه‌گر در رابطه با شناسایی بیماری‌ها، عوارض ناشی از عوامل استرس‌زا و حمایت از شاغلین آسیب دیده تلاشی مضاعف داشته باشد. 

وزیر بهداشت یادآور شد: اجرای دقیق و صحیح این برنامه‌ها زمینه ارتقاء سطح سلامت شاغلین، بویژه کارگران سخت کوش کشور را بیش از پیش فراهم می کند.

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید