اجرای طرح ١٠٠ صندوق ذخیره در آینده نزدیك

0

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از اجرای طرح ١٠٠ خبر داد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به این كه طرح ١٠٠ برنامه ای مستمر با دربرداشتن مزایای ویژه برای ٩٤ درصد از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره است، بیان كرد: این طرح شامل ٢٠ مزیت برای فرد بیمه شده در طول حیات و پنج مزیت برای خانواده وی است كه ایجاد اندوخته، از كارافتادگی كلی، پرداخت هزینه های پزشكی، معافیت های مالیاتی و پوشش غرامت نقص را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: پرداخت سرمایه فوت برای بازماندگان پس از ٣٠ سال تا مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان نیز از دیگر موارد طرح ١٠٠ به شمار می رود.

غندالی ادامه داد: میزان پرداختی حق بیمه هر فرد متناسب با توان و رنج های ٥٠،١٠٠ و ١٥٠ است كه معلمان با سابقه بالا نیز می توانند عضویت خود را تا سن ٧٥ سالگی ادامه دهند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید