اجناسی که با وجود پولدار بودن هم نمی توان آنها را خرید + تصاویر

0

چندی پیش خانمی برای خرید کیفی از یک برند خاص به مبلغ 8 هزار 650 دلار به مغازه مراجعه کرد اما متوجه شد که به خاطر مشهور نبودن نمی تواند آن را داشته باشد و این سرانجام شکل گیری فهرستی شد که فقط افراد مشهور می توانند آن را داشته و یا تجربه کنند.

چندی پیش خانمی برای خرید کیفی از یک برند خاص به مبلغ 8 هزار 650 دلار به مغازه مراجعه کرد اما متوجه شد که به خاطر مشهور نبودن نمی تواند آن را داشته باشد و این سرانجام شکل گیری فهرستی شد که فقط افراد مشهور می توانند آن را داشته و یا تجربه کنند.

در انگلستان کلاسهای تناسب اندام و زیبایی وجود دارد که تنها مدل های مشهور می توانند در آن شرکت کنند.

در انگلستان کلاسهای تناسب اندام و زیبایی وجود دارد که تنها مدل های مشهور می توانند در آن شرکت کنند.

برندهایی مشهوری وجود دارند که برخی اجناس شان را فقط به بازیگران مشهور هالیوودی یا خوانندگان به نام می فروشند!

برندهایی مشهوری وجود دارند که برخی اجناس شان را فقط به بازیگران مشهور هالیوودی یا خوانندگان به نام می فروشند!

هتلهایی هم هستند که سوییت های ویژه خود را فقط به افراد مشهور ارایه می کنند.

هتلهایی هم هستند که سوییت های ویژه خود را فقط به افراد مشهور ارایه می کنند.

سالن های زیبایی ای هستند که برای انجام کار زیبایی ناخن در حدود 30 هزار دلار از مشتریان دریافت می کنند البته مشتریان باید تجربه عبور از فرش قرمز را داشته باشند تا پذیرفته شوند!

سالن های زیبایی ای هستند که برای انجام کار زیبایی ناخن در حدود 30 هزار دلار از مشتریان دریافت می کنند البته مشتریان باید تجربه عبور از فرش قرمز را داشته باشند تا پذیرفته شوند!

جواهر فروشی در نیویورک وجود دارد که جواهرات خود را به افراد مشهوری چون ویکتوریا بکهام، ریحانا و یا مدل های معروف می فروشد.

جواهر فروشی در نیویورک وجود دارد که جواهرات خود را به افراد مشهوری چون ویکتوریا بکهام، ریحانا و یا مدل های معروف می فروشد.

برای سفارش ساعت های یک ساعت فروشی واقع در لندن باید 4 سال در لیست انتظار قرار گرفت و پس از آن یک سال زمان می برد که ساعت ساخته شود. تنها 50 نفر در دنیا هستند که چنین ساعتی را دارند.

برای سفارش ساعت های یک ساعت فروشی واقع در لندن باید 4 سال در لیست انتظار قرار گرفت و پس از آن یک سال زمان می برد که ساعت ساخته شود. تنها 50 نفر در دنیا هستند که چنین ساعتی را دارند.

یک رستوران ایتالیایی در نیویورک وجود دارد که دارای 10 میز و صندلی بوده و تا 38 سال دیگر توسط مشتریان معروفش رزو شده است.

یک رستوران ایتالیایی در نیویورک وجود دارد که دارای 10 میز و صندلی بوده و تا 38 سال دیگر توسط مشتریان معروفش رزو شده است.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید