احمدی نژاد بر می‌گردد!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – هر شیوه که خواهی تو بیا، چشم به راهیم/ مختار تویی، راست و یا اینکه چاخان باش/ در خرقه چو آتش زدی ای دشمن لولو/ برگرد بیا، عامل تشویش زمان باش…

به بهانه تحرکات جدید احمدی نژاد و طرفدارانش

“باز آ و د ل تنگ مرا مونس جان باش”
یک بار دگر سوژهء اخبار جهان باش
در دوره پیشین که “چنین” بود مرامت
تغییر بده شیوهء خود را و “چنان” باش

یک روز رفیقان تو خوردند دکل را
یکجا تو بخور اسکله را، گو رمضان باش
دلها همه افسرده بیا مایهء لبخند
از دُرِّ کمالات، به هر گوشه فشان باش

گر درد دل مردم بیچاره مهم نیست
برگرد بیا فکر دل مختلسان باش
از حبس رحیمی مشو غمگین و بگو تا:
جهدی کن و سر حلقه آن بند فلان باش!

با ما به از این باش تو ای مخزن الاسرار
چون قبل، تو افشاگر اسرار نهان باش
تو قاطر خود زین کن و آمادهء رجعت
گه عازم زنجان و گهی هم همدان باش

اغیار چو از آمدنت دل نگرانند
با خنده بگوئید: جهنم، نگران باش!
گویند اگر مدعیان طعنهء بسیار
در پاچهء آنها بکن و پاچه چَپان باش

با “کاپشنت” برده ای از اهل جهان دل
بر این همه دلدار بیا سرو چمان باش
گفتند که آن هالهء تو کذب و گزافه است
تردید نکن در سخنت، ببر بیان باش

هر شیوه که خواهی تو بیا، چشم به راهیم
مختار تویی، راست و یا اینکه چاخان باش
در خرقه چو آتش زدی ای دشمن لولو
برگرد بیا، عامل تشویش زمان باش…

 

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید