“اختلال در یادگیری”علت خودکشی نوجوانان است/ عدم وجود اورژانس روانپزشکی در کشور

0

مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری علوم پزشکی ایران با اشاره به آشفته بازار ناشی از نبود حمایت‌های روانی بویژه در آموزش و پرورش ریشه خودکشی اغلب نوجوانان و نبود اورژانس روانی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ علی اصغر اصغری نژاد فرید مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری علوم پزشکی ایران در نشست خبری هفته سلامت روان که هم اکنون در سالن کنفرانس انستیتو روانپزشکی این دانشکده در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه هم اکنون 2 درصد از جمعیت  اغلب کشورها مشکلات جدی روانی دارند، گفت: علاوه بر آن در بسیاری از آنها وحتی در کشورمان علت بیش از 50 درصد خودکشی نوجوانان ریشه در مشکلات و ضعف یادگیری شان دارد، وضعیتی که یکی از مهمترین عواملش در مدارس و سپس خانواده ها و جامعه شکل میگیرد. 

وی تاکید کرد: نوجوانان با دیدن ضعفشان در یادگیری دروس و مشاهده رفتارهای نادرست جامعه پیرامونشان نسبت به این موضوع دچار افسردگی و آسیب پذیری قابل توجه روانی میشوند که اثار روانی دنباله دار این ضعیت، آنهارا تا پای خودکشی می کشد. 

مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه با اشاره به وجود آشفته بازار ناشی از بی حمایتی های روانی در کشورد علی الخصوص آموزش و پروش، افزود: متاسفانه در خصوص اجرای برنامه های حمایتی برخی ادعا ها بیش از عمل خود نمایی میکنند درحالیکه جای خالی حمایت روانی بالقوه و حتی نحوه رویارویی با دانش آموزانی که به هر دلیل نیازمند چنین توجهی هستند بواسطه نبود مطالعات راهبردی در این خصوص بیشتر به چشم میخورد. 

اصغر نژاد فرید اظهار داشت: علاوه بر مباحث ذکر شده، جای خالی حمایت های روانی موثر در نظام سلامت همچون قصه ای پر غصه در کشور به جایی رسیده  که هیچ اورژانس روانپزشکی و روانشناسی برای حل مشکل فردی که قصد خودکشی دارد و یا درحال خودکشی است، وجود ندارد و چنین افرادی حتی براساس نیاز روانیشان نمیدانند با کجا یا کدام شماره تماس امداد ویژه چنین مسایلی تماس بگیرند.

در حال تکمیل/

لینک مطلب

پاسخ دهید