ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

0

گیگر:

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

 

گزارش تصویری و دیدنی اوضاع ارتش ایران از دوران قاجاریه تا دوران پهلوی

 

در زمان قاجار کشمکش های زیادی در ایران وجود داشت و دخالت کشورهای خارجی موجب شده بود تا اوضاع کمی به هم ریخته باشد.پس از دوران صفوی و با روی کار آمدن شاهان قاجار نيروی نظامی ايران به تدریج رو به قهقرا رفت. نازوب، در زمان قاجار آموزش نظامی مدرنی در ایران وجود نداشت و با روی کارآمدن حکومت پهلوی تشکیلات نظامی ایران واحد و یکپارچه شد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

 

قشون نظامی در زمان قاجار:

در زمان قاجار آموزش نظامی مدرنی در ایران وجود نداشت. به گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اکثر افراد نظامی در زمان قاجار به شکل سنتی افراد ایل و قبایل مختلف بودند که علاوه بر شمشیر و کمان حالا به تفنگ‌های سرپر ابتدایی نیز مجهز شده بودند.

 

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

در اواخر دوران قاجار، ناصرالدین شاه که در سفرهای فرنگ خود تحت تاثیر نیروهای قزاق روس قرار گرفته بود، نیروی قزاق ایرانی را تشکیل داد که تا اواخر دوره قاجار منظم‌ترین و مجهزترین قوای نظامی ایران محسوب می‌شد. چندی بعد رضاشاه از دل همین نیروهای قزاق بیرون آمد و ارتش مدرن ایران را تشکیل داد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

به گزارش  ناز وب به نقل از “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” لباس‌های مندرس و اسلحه‌های از کار افتاده از جمله ویژگی‌های قوای نظامی ایران در دوران قاجار بود.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

 

در دوران صفوی اروپایی‌ها هسته‌های اولیه مدرن کردن ارتش ایران هم‌چون تشکیل واحد توپخانه را پی‌ریزی کرده بودند ولی با روی کار آمدن شاهان قاجار هر چه در این‌باره رشته شده بود پنبه شد. قاجاریان دوباره به روش‌های سنتی ناکارآمد نظامی روی آوردند.

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

ناصرالدین شاه قاجار در حال بازدید از سربازخانه قراولان حاضر در ارک تهران

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

قشون نظامی ایران در زمان قاجار

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

نظامیان سوئدی در زمان قاجار در تهران:

به گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” در دوران قاجار همچنین فرماندهی سراسری و متمرکز در امور نظامی وجود نداشت‌ و واحدهای نظامی‌ تحت فرماندهی و هدایت نظامیان غیرایرانی بودند.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

آموزش نظامی پس از روی کار آمدن رضاشاه:

ارتش مدرن و نوین ایران اما نه در زمان قاجار بلکه توسط رضاشاه پهلوی ساخته شد. رضاشاه پس از به قدرت رسیدن به نوسازی ارتش ایران پرداخت.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

 

نمایی از حرکت خودروهای جدید زرهی ایران مقابل رضاخان.

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

با روی کارآمدن حکومت پهلوی بریگاد مرکزی و قزاق با هم ادغام شد و زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت. تشکیلات نظامی نیز واحد و یکپارچه شد.

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

 

رضاشاه پهلوی همچنین نظام آموزش نظامی و دانشکده افسری را بر اساس پیاده‌نظام مدرن اروپایی تدوین کرد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

او هرسال تعدادی از افسران ایرانی را برای آموزش فنون نظامی به اروپا می‌فرستاد.

با روی کار آمدن رضا شاه ادوات نظامی جدید قشون نظامی ایران مطابق روز شد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

اولین قدم‌های مکانیزه شدن ارتش ایران نیز شروع شد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

رضاشاه پهلوی زمانی که هنوز به پادشاهی نرسیده بود و احمدشاه قاجار او را با لقب “سردار سپه” به منصب سرداری برگزید، مدارس نظامی مختلف را در هم ادغام کرد که شالوده اصلی دانشکده افسری بود.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

رضاشاه مدارس نظامی را پس از ادغام به عمارت کامرانيه يا مکان کنونی دانشکده افسری منتقل کرد.

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

عمارت کامرانيه (دانشکده افسری)

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

واحد توپخانه با روی کار آمدن رضاشاه

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

اولین هواپیماهای نظامی پس از روی کار آمدن رضاشاه

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

خودروی‌های زرهی در اوایل دوران پهلوی

 

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

تانک‌های ابتدايی ارتش ایران در آغاز دوران پهلوی

ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی (تصاویر دیدنی)

نظامیان ایران در آغاز دوران پهلوی

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید