از لندن و کوبانی…احسان علیخانی!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – هر نقطه که تو دانی، از” لندن” و” کوبانی”/ چندین نفر از ساری، احسان علیخانی/ از راهزن لوطی، تا کاسب نا لوطی/ سیگاری اطواری، احسان علیخانی…

به بهانه پخش ماه عسل و حواشی آن…

سر منشأ هر زاری، احسان علیخانی
میزارم و میزاری، احسان علیخانی
“هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان”
در لحظهء افطاری، احسان علیخانی

بغضی به گلو بسته، صد بغضِ دگر بر کف
لیکن همه ابزاری، احسان علیخانی
برنامهء هر قسمت پندی دهدت نو نو
پندی ز گرفتاری، احسان علیخانی

گوید که تو بدبختی، یا اینکه سیه بختی
در بندی و ناچاری، احسان علیخانی
آورده زهر قشری مهمان به مُقام خود
با مترو با گاری، احسان علیخانی

این عاشق دل چاک و آن خستهء بی یاور
جان برده ز بیماری، احسان علیخانی
سازنده و خواننده، تا شوفر و راننده
یک چند ز سمساری، احسان علیخانی

هر نقطه که تو دانی، از” لندن” و” کوبانی”
چندین نفر از ساری، احسان علیخانی
از راهزن لوطی، تا کاسب نا لوطی
سیگاری اطواری، احسان علیخانی

اَسرار هویدا شد، تا معرکه بر پا شد
تا خود تو چه پنداری، احسان علیخانی
بسیار زند حرفی بر هیچ کسِ دیگر
فرصت ندهد باری، احسان علیخانی

از بهر رقیبانش با طعنه بگوید که:
سالارم و سالاری، احسان علیخانی
خون شد جگر مردم، خونین جگران بنگر
گو اینکه چه سر داری احسان علیخانی؟!

از حاصل عمر خود استاد شده چندی
در مبحث غمخواری، احسان علیخانی
این بحر مصیبت بین، بی بغض از او مگذر
شاید که شود کاری، احسان علیخانی

 

 

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید