از هاله تا زباله، یک مشت هم تفاله!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – ما همچنان زباله می سازیم/ گه گاه هم نخاله می سازیم/ هرجا که چای دم بشود، بی شک/ یک مشت هم تفاله می سازیم…

مناظر به جا مانده بعد از سیزده بدر گویای این است که ما هنوز در فراگیری فرهنگ حفظ طبیعت راه درازی داریم.

ما همچنان زباله می سازیم
گه گاه هم نخاله می سازیم
هرجا که چای دم بشود، بی شک
یک مشت هم تفاله می سازیم

جالب که در مذمت آشغال
بی وقفه هی رساله می سازیم
در کنفرانسهای جهانی نیز
با طمطراق سرمقاله می سازیم

در جوِ کنفرانسها بِنِگر
بر گرد سر، که هاله می سازیم
حجم خرابکاری ما خیلی است
بهر رفو است که ماله می سازیم

در سطح صاف گر که شود پیدا
الساعه چاه و چاله می سازیم
وقتی که عمه نیست چه باید کرد
پس ناگزیر با خاله می سازیم

عادت شده است که در همه احوال
هی ناله پشت ناله می سازیم
وقتی زمین ها خورده شد، فی الفور
در محضری قباله می سازیم

با آنکه عشق گم شده، اما
عشاق مست و واله می سازیم
پوک است استخوان به تن ماها
با شیر و ماستِ “کاله” می سازیم
ما شاعران همیشه پر حرفیم
یک نکته را اطاله می سازیم…!

مجید مرسلی
6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید