استفاده از فیبر نوری به جای سیم مسی در مخابرات

0


استفاده از فیبر نوری به جای سیم مسی در مخابرات

اتاق خبر 24: 

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: اگر فاصله بیشتر از این مقدار باشد، باز به افت کیفیتی که اکنون شاهد هستیم، دچار می‌شویم.

وی افزود: بیشتر مشکلات برای توسعه تلفن ثابت، تغییر تکنولوژی است که در پروژه در دست اجرا سیم‌های مسی جمع‌آوری و با فییبر نوری جایگزین می شوند.

کاظمی تصریح کرد: این پروژه شامل بهسازی شبکه فعلی و بهسازی مدل ارتباطی با مخابرات است که در نتیجه آن بهبود کیفیت در تمام سرویس‌ها حاصل می‌شود.

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران توضیح داد: زیرساخت‌های فیبر نوری موجود است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، کافوهای OUT DOOR نیز در حال تهیه است که در برخی مکان‌ها این امکانات موجود است و در مکان هایی که این امکانات وجود ندارد، باید مراحل نصب از ابتدا انجام شود؛ اما برای نصب و راه‌اندازی و جانمایی کافوها با شهرداری دچار مشکل هستیم.

وی ادامه داد: مشکلات با شهرداری هنوز پابرجا است. البته مذاکراتی انجام و در نتیجه مجوزهایی به صورت مقطعی برای توسعه در چند منطقه اخذ شده است، اما نیاز به توسعه بسیار بیشتر است.

کاظمی گفت: در مورد مکان هایی که امکانات مورد نیاز موجود است شهرداری باید اجازه نصب تجهیزات در کنار کافوهای قدیمی را بدهد و سپس در یک فرآیند حداقل 2 ماهه، برگردان‌ها انجام شود، تا بتوانیم سرویس قبلی را جابجا کنیم که این فرصت داده نمی شود.

معاون شرکت مخابرات استان تهران درباره سختی کار برگردان ها، توضیح داد: 8 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن ثابت در تهران وجود دارد که جابجایی این تعداد مشترک پیچیدگی هایی دارد و معتقدم تنها راه حل موجود تعامل با شهرداری برای تسریع در صدور مجوزهای توسعه است.

وی گفت: به نظر می رسد با توجه به تغییرات تکنولوژی، پس از نصب این تجهیزات تا سال‌های آینده نیاز به توسعه جدیدی نباشد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید