استقامت جالب یک سرباز هنگام رژه + عکس

0

[ad_1]

این تصویر از رژه روز یادمان در لندن است که یونیفرم یکی از سربازان کثیف شده است.

برای آن چند سناریو بیان کرده اند:

1 -نخستین آن گفته می شود که ممکن است استفراغ سربازی پشتی باشد.

2- گفته می شود ممکن است فضله پرنده باشد.

3- گفته می شود ممکن است پو اسب باشد که دهان هر چه خورده بوده نثار این سرباز فداکار وطن کرده است.

4- ممکن است علل دیگری داشته باشد.

در هر صورت از این سرباز به خاطر استقامتش قدردانی شده است.

Laghari

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید