اسلات PCI 4.0 قرار نیست 300 وات جریان ارائه دهد! (اشتباه این روزها)

0

اسلات PCI 4.0 قرار نیست 300 وات جریان ارائه دهد! (اشتباه این روزها)

در روزهای گذشته،اسلات PCIe 4.0 معرفی شده و تاریخ عرضه آن نیز سال 2017 اعلام شد.از سوی دیگر،مدت زمان بسیاری از عرضه آخرین استاندارد PCI به نام PCIe 3.0 می گذرد.این امر،موجبات برخی از اشتباهات فنی را پدید آورد.با ما همراه باشید…

در زمان ارائه اطلاعات PCI-SIG،سخنی از جریان قابل ارائه توسط این اسلات مطرح نشد؛اما برخی از رسانه و افراد،جریان قابل استفاده از این اسلات را 300 وات عنوان کرده بودند.به وضوح روشن بود که این جریان در یک اسلات PCI غیر قابل دسترس است.جریان مورد استفاده در این اسلات توسط کانکتورهای تغذیه مادربرد تامین می گردد.برای تامین چنین نیرویی،نیازمند قطعات گران قیمت و متعدد در زمینه الکترونیک هستیم.از سویی اگر یک مادربرد به 3 اسلات PCI 4.0 مجهز باشد،نیازمند یک منبع تغذیه حداقل 1000 واتی است؟!

متاسفانه برخی با عدم توجه به این موارد فنی،اقدام به انتشار اطلاعات اشتباه و غیر فنی کردند.اسلات PCI 3.0 دارای خروجی توان 75 وات است.برخی از رسانه هایی که این اطلاعات اشتباه را منتشر کرده اند،مدعی شدند که در ابتدا اطلاعات نادرست از PCI-SIG به آنها رسیده است.ظاهرا PCI-SIG در قسمت مشخصات فنی،به حداکثر توان Dual اشاره کرده و منظورش اش این بوده است که هر اسلات PCI به طور متوسط می تواند یک سخت افزار با 300 وات توان مصرفی را هندل کند.75 وات از اسلات PCI و باقی نیز از کانکتورهای تغذیه تامین گردد.با تمام این هیاهو،همچنان توان ارائه شده توسط این اسلات به طور دقیق روشن نیست.300 وات اعلام شده،رقم مورد استفاده توسط اسلات PCIe 3.0 بوده است.آیا اسلات PCIe 4.0 نیز همین مقدار انرژی را ارائه خواهد کرد؟!

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید