اس ام اس های علمی آیا می دانید…

0

اس ام اس های علمی آیا می دانید…

اس ام اس های علمی آیا می دانید… 

ایا میدانید مایع سفیدی که به نام چرک زخم 
در اطراف جراحت جمع میشود لاشه گلبولهاى سفیدند

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

آیا میدانید 85 درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنند

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

ایا میدانید شکم عنکبوت ابی انقدر کوچک است
که روده هایش درون پاهایش قرار دارد

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

ایا میدانید آلودگی هوا
هر 2 ساعت یک نفر را میکشد

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

ایا میدانید یک تکه استخوان به ابعاد یک قوطی کبریت
میتواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

آیا می دانستید که اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند
ایرانیان بودند

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

آیا میدانید سم مار کبرا میتواند 150 نفر را بکشد

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

آیا میدانید
تا وقتی که غذا با بزاق مخلوط نشده مزه آن حس نمیشود

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

ایا میدانید بقایای کشتی نوح را
در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است

 

♣ اس ام اس آیا می دانید … ♣

 

ایا میدانید طاسی از خانواده مادرى به ارث میرسد
نه از خانواده پدرى

پاسخ دهید