اطلاع رسانی در خصوص داروهای رو به انقضا از وظایف داروساز است

0

دبیر انجمن داروسازان تهران گفت : اختیار پزشک در تجویز دارو امری حتمی است ولی اطلاع رسانی به پزشکان و مدیریت بیمارستان در خصوص داروهایی که تاریخ مصرفشان رو به اتمام است از وظایف داروسازاست.

محمد رضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ با اشاره  به این که درج این نوع اطلاع رسانی ها در فضای مجازی کار پسندیده ای نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از جامعه پزشکی می شود بیان داشت : دارو یک سرمایه ملی است و نباید به عنوان یک کالا به آن نگریسته شود و اطلاع رسانی در مورد تاریخ انقضای داروها از دیرباز وجود داشته است و مسئله عجیبی نیست.

وی افزود : برای جلوگیری از هدر رفت این سرمایه ملی باید داروسازان قبل از اتمام تاریخ مصرف داروها اطلاع رسانی لازم را به همکاران پزشک و مدیریت بیمارستانی که در آن مشغول به فعالیت هستند ، داشته باشند تا در صورت امکان در تجویز دارو برای بیماران از این داروها نیز استفاده شود.

وی تصریح کرد: در این نوع اطلاع رسانی ها جبری برای تجویز وجود ندارد و اختیار پزشک در تجویز دارو حتمی است.

به گفته دبیر انجمن داروسازان تهران تنوع اقلام دارویی زیاد است و بسیاری از آن ها به لحاظ اثر دارویی در یک خانواده قرار دارند و اگر مسئول فنی داروخانه ای اطلاع رسانی در خصوص تاریخ انقضای برخی داروها انجام داده پیامدش این است که این سرمایه ملی از بین نرود.

انتهای پیام

لینک مطلب

پاسخ دهید