اعتباربخشی بیمارستان‌های دانشگاه آزاد از سوی وزارت بهداشت

0

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: 6 بیمارستان از بیمارستان‌های دانشگاه آزاد از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت اعتباربخشی شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 بیمارستان مربوط به این دانشگاه را تایید کرده و این بیمارستان‌ها موفق شده‌اند “درجه یک” اعتباربخشی را کسب نمایند. 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در خصوص بیمارستان‌های مذکور تصریح کرد: 3 مورد از این بیمارستان‌ها در تهران، یک بیمارستان در اصفهان و سایر آن‌ها در شهرهای مشهد- شاهرود و یزد اعتباربخشی شده‌اند. 

ابطحی خاطر نشان کرد: کار اعتباربخشی این تعداد از بیمارستان‌ها حدود یک سال است که در حال انجام است که در ابتدا ارزیابی درونی شده و پس از شناخت بیمارستان و رفع نواقص،‌ آموزش پرسنل،‌ ایمنی بیمار، توجه کافی به ایمنی بیمارستان‌ و رضایتمندی مراجعین و بیماران پایان گرفته است. 

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید