اعتبار جبران خدمت كاركنان 20 درصد افزايش يافت

0

گیگر :

در لايحه بودجه 95 دولت پيش بيني كرده است كه حقوق كاركنان دولت 12 درصد افزايش يابد اما در عين پيش بيني 12 درصدي حقوق‌ها، اعتبارات هزينه‌اي براي جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان را با 20 درصد افزايش پيش بيني كرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در لايحه بودجه 95 دولت
پيش بيني كرده است كه حقوق كاركنان دولت 12 درصد افزايش يابد اما در عين پيش بيني 12
درصدي حقوق ها، اعتبارات هزينه‌اي براي جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان را با 20
درصد افزايش پيش بيني كرده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلي به‌طور
دقيق قابل تشخيص و تعيين نيست و این یكي از نقایص مهم بودجه سنواتي است اما
برآوردها نشان مي‌دهد كه از سرجمع اعتبارات جاری در لايحه بودجه سال 1395 اعتباری
معادل 872 هزار ميليارد ریال یعني، 44.2 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف
پرداخت
هزینه‌های پرسنلي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتي خواهد شد
.

در مجموع در لايحه بودجه سال 1395 پيش‌بيني شده
است كه اعتباری معادل 1257 هزار ميليارد ریال
يعني حدود 64 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایای
شاغلين و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایي هزینه شود كه در مقایسه با
اعتبار سال 1394، 1042 هزار ميليارد ریال يعني بيش از 20 درصد افزایش یافته است.


بررسي اعتبارات دستگاه‌های اجرایي نشان مي‌دهد كه بخشي از افزایش مذكور، افزایش‌های
غيرمتعارفي است كه به برخي از دستگاه‌های اجرایي تخصيص داده شده است و بخشي از آن
نيز ناشي از جابه جایي اعتبار فصل هفتم كه به سایر هزینه‌ها اختصاص دارد.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید