اعلام برائت وزارت ارشاد از نمایشگاه‌های بدون مجوز هنرهای تجسمی

0

گیگر:

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین بنابر ضرورت برگزاری
نمایشگاه ها، جشنواره ها، حراج ها یا نمایشگاه های محیطی در فضاهایی خارج
از نگارخانه ها، دفتر هنرهای تجسمی با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن ارزش
های فرهنگی برای هر یک از این رویدادها به صورت مستقل مجوز صادر می کند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در سال های اخیر افزایش
تعداد نگارخانه های فعال و برگزاری حراج و نمایشگاه فروش آثار را شاهد
هستیم که خوشبختانه فضاهای قانونی بیشتری را برای نمایش و فروش آثار فراهم
کرده اند.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید