اعلام نفر برتر ماه اکتبر در بخش کامنت وب سایت (راه اندازی بخش امتیازدهی پرسش و مشاوره)

0

اعلام نفر برتر ماه اکتبر در بخش کامنت وب سایت (راه اندازی بخش امتیازدهی پرسش و مشاوره)

نوبتی هم باشد نوبت بخش کامنت وب سایت است که هر ماه براساس امتیازبندی و اطلاعات موجود نتیجه آن اعلام می شود. این ماه هم براساس ساختار مشخصی که همیشه براساس آن کار می کردیم نفر برتر در زمینه مشارکت در بخش کامنت را ماه میلادی قبل را معرفی می کنیم. براساس سیستم امتیازدهی موجود در ماه گذشته اقای حسام پورخلیل به علت مشارکت در زمینه راهنمایی کاربران توانست با کسب امتیاز 1084.50 به عنوان کاربر برتر ماه میلادی قبل انتخاب شود و بعد از آن کاربر Diamond Technology با امتیاز 453.60 قرار گرفت.

اما در این ماه یک امکان جدید دیگر هم به وب سایت اضافه کردیم و آن هم بخش امتیازدهی پرسش و مشاوره است که به علت امکانات و فضایی که دارد خودش به عنوان یک وب سایت در داخل وب سایت به حساب می اید. این بخش از وب سایت امکانات خوبی دارد و برای همین منظور ما برای بخش پرسش و مشاوره هم قابلیت امتیازدهی را فعال کردیم البته این سیستم امتیازدهی مختص خود این بخش است و ربطی به وب سایت ندارد. به نظر ما بخش پرسش و مشاوره می تواند محل خوبی برای ارتباط بیشتر شما عزیزان و ما باشد و مشارکت هر چه بیشتر شما در این بخش می تواند ما را برای انجام حمایت بیشتر از این بخش و ایجاد فضای کاربردی تر ترغیب کند. امیدواریم مانند همیشه با مشارکت خوب شما این بخش هم رشد و پیشرفت روزافزونی داشته باشد.

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید