افراد لجبازی که هرگز کوتاه نیامدن!

0

افراد لجبازی که هرگز کوتاه نیامدن!

دیدید گاهی اوقات یکسری افراد به حدی سفت و سخت روی حرف خودشان می مانند که هر کاری می کنی نمی توانی راضیشان کنی حتی اگر پیشنهاد هم صد در صد به نفعشان باشد. این گونه افراد در همه جای دنیا هستند و کارهایی می کنند که دود از سر آدم بلند می شود در ویدیویی که در ادامه می بینید نمونه ای از این افراد را مشاهده می کنید که چگونه سفت روی حرفشان ایستاده اند!

افرادی لجباز که تنها حرف خودشان را می زنند

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید