افزایش خسارت به بیماران به دنبال کمبود پرستار/وجود یک پرستار به ازای 15 بیمار

0

قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت:به دلیل کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها،خطای پرستاری و نارضایتی بیماران افزایش یافته است.

وی افزود: اما کمبود نیروی پرستاری می تواند موجب افزایش خطای پرستاری و در نتیجه خسارت به بیمار و نارضایتی مردم شود.

شریفی مقدم گفت:در دنیا در بخش های عمومی بیمارستان ها به ازای 4 تا 5بیمار یک پرستار و در بخش های ویژه به ازای1 تا 2بیمار یک پرستار تعلق می گیرد.

وی عنوان کرد: در کشور ما در بخش های عمومی به ازای هر 10 تا 15بیمار یک پرستار و در بخش های ویژه به ازای 2 تا 4بیمار یک پرستار وجود دارد.

وی در پایان گفت:مشکل کمبود پرستار را هم سازمان نظام پرستاری هم وزارت بهداشت قبول دارد اما وزارت بهداشت توان جذب نیروی پرستار را ندارد.

انتها پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید