افطاری برای آوارگان سوری

0

گیگر :


در این تصویر یکی از زنان عضو این گروه مشغول پخش افطاری‌های آماده شده توسط دیگر اعضای گروه است.

در ماه مبارک رمضان گروه سعید برای آوارگان و پناهندگان مسلمان سوری وعده‌های افطار در نظر گرفته که در این تصویر، یکی از زنان عضو این گروه مشغول آماده کردن آن‌هاست.

زنی در حال گرفتن افطاری آماده شده توسط اعضای گروه سعید برای مردم سوری فقیر و آواره دمشق در طول ماه رمضان.
منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید