امواج شگفت‌انگیز

0

گیگر :

تیهاپو روستایی در ساحل جنوب غربی جزیره تاهیتی در پولینزی فرانسه در بخش جنوبی اقیانوس آرام است. تاهیتی بزرگ‌ترین جزیره در گروه جزیره پولینزی فرانسه از کشور فرادریایی است که در جزایر سوسایتی در اقیانوس آرام قرار دارد.

عکس‌هایی که در ادامه می‌بینید در روستای تیهاپو به ثبت رسیده است.

cover

پاسخ دهید