انجمن‌های علمی، ظرفيت استثنايی مدنی تلقی می‌شوند

0

رئيس كل سازمان نظام پزشكي انجمن‌های علمی تخصصی در كشور را از ظرفيت‌های استثنايی مدنی دانست كه همواره می‌توانند پشتيبان آحاد جامعه پزشكی باشند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ دكتر علیرضا زالی رئیس كل سازمان نظام پزشكی در نشست كارشناسی انجمن‌های علمی تخصصی گروه پزشكی كه با حضور اساتیدی از انجمن‌های مختلف در مركز همایش های برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از این انجمن‌ها پیشینه بسیار درخشانی دارند و در گذشته‌های بسیار دور و به همت اساتید و پیشكسوتان آن شكل گرفته اند و موجب شده امروز به عنوان یك نهال بالنده در عرصه سلامت كشور حضور داشته باشند.

وی با تاكید بر اینكه هر آن چه كه بتوانیم از ظرفیت های كارشناسی موجود در انجمن‌های علمی تخصصی بهره ببریم، حتما به نفع مبادی ذی مدخل در نظام سلامت كشور خواهد بود، افزود: نگاه به انجمن‌های علمی تخصصی باید نگاهی موسع و بلند باشد و نه تنها از نگاه حداقلی به ظرفیت های درون این انجمن‌ها اجتناب شود بلكه بسترسازی برای حضور آن‌ها در كشور در كالبد نظام سلامت كشور طراحی شود.

به گفته رئیس كل نظام پزشكی، دخالت صاحبان اصلی فرآیند در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها از مبانی مهمی است كه مجمع انجمن‌های علمی تخصصی می‌تواند در این راستا موجب شكل گیری بستر مناسبی برای كار تیمی، اشتراك نظر و كار گروهی شود.

وی با ابراز تاسف از اینكه در كشور كمتر سابقه بهره جستن از نهادهای مدنی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های كار كارگروهی داریم، ابراز داشت: مجمع انجمن‌ها بستر مناسبی است تا این تمرین و ممارست هم در ابتنای خرد جمعی و هم در بهره جستن از فرآیند های كار تیمی صورت گیرد.

ضرورت دخالت های مستقیم انجمن ها در مسائل فراسوی نظام سلامت كشور

زالی ادامه داد: آن چیزی كه می تواند برونداد انجمن‌های علمی تخصصی باشد، علاوه بر دخالت های مستقیم انجمن‌ها در فرآیند آموزشی و پژوهش و مسائل مبتلا به نظام سلامت، به عنوان مراجع ذی صلاح و كارشناس می توانند در مسائل فراسوی نظام سلامت كشور همراه و پشتیبان نهادهای مرتبط با عرصه سلامت كشور باشند.

وی با تاكید بر اینكه در سال های آتی نظام سلامت كشور با چالش های فراوان تری روبرو خواهد بود، تصریح كرد: سالمندتر شدن جامعه ایرانی، دگرگونی و دگردیسی در سیمای بیماری‌ها و مرگ، شهرنشینی، سرعت صنعتی‌تر شدن جامعه ایرانی، عوامل اجتماعی موثر و  تاثیرگذار مولفه اجتماعی بر حوزه سلامت، حوادث ترافیكی، سرطانها، شیوه زندگی در جامعه ایرانی، توجه به كیفیت زندگی، افزایش سطح سلامت شهروندی، توجه ویژه و صیانت از حقوق شهروندان ایرانی، پیچیدگی و غامض شدن فناوری‌های نوین پزشكی، بیماری‌های بازپدید و نوپدید، چرخش در فرآیند بیماری‌های در حال دگردیسی و تغییرات در سیمای بیماری‌های مختلف، بخشی از مشكلاتی است كه نظام سلامت كشور باید در مصاف با آنها از نظر دانشی، بومی، مهارتی، آمادگی و تسلیح لازم را داشته باشد.

رئیس كل نظام پزشكی انجمن‌های علمی تخصصی را برای چنین ظرفیت سازی مناسب علمی، ذی صلاح با پشتوانه فنی و تكنیكال عنوان كرد و اظهار داشت: امروز كه انجمن‌ها مشحون از نظرات كارشناسی و آرای بسیار بالا و عظیم جامعه پزشكی و حلقه وصلی میان نهادهای جامعه پزشكی مانند نظام پزشكی، وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه و نهادهای بیمه‌ای با جامعه پزشكی هستند، این اعتماد و مرجعیت، می‌تواند سنگ بنا و ره توشه‌ای باشد تا بتوانیم از آن به نفع مقتضی استفاده كنیم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید