انشالله امسال خاوری را پیدا کنیم!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – به یاران دل و قلوه قسمت نما/ به آن دشمنان جملگی دنبلان/ به “سیمای” یکسویه انصاف ده/ “صدا” را بگو تا شود همزبان

دعای سال نو…!

خدایا چنان کن که در سال نو
شود حال ما بهتر از هر زمان
زمین آبدارو پُر از جویبار
بُود پاک و روشن دگر، آسمان

به یاران دل و قلوه قسمت نما
به آن دشمنان جملگی دنبلان
به این اقتصادی که حالش بد است
رسان رونقی تا بگیرد توان

به “سیمای” یکسویه انصاف ده!
“صدا” را بگو تا شود همزبان
عزیزانِ دلواپس ِ تند خو
کمی نرم و سازشگر و مهربان!

به دولت بده صبر ایوب تا
تحمل کند تهمت دیگران
بده رونقی، بخش تولید را
صعودی نما شاخصِ راندمان

الهی که این مشکل اشتغال
شود ریشه کن در تمام جهان
مجرد کند ازدواج و، رَود
به ماه عسل، رشت یا اصفهان

جوانان ما پیر و عاقل نما
بُکن اندکی پیرها را جوان
رسانی اگر دست ما اسکناس
یقیناَ بُوَد مایهء امتنان

ببخشا یکی خانهءفسقلی
به هر کس که بودست بی خانمان

خدایا در این سال کاری بکن
بیابیم از خاوری ما نشان!
اگر شد کمی قیمت نفت را
بیفزای و ما را بکن شادمان

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید