اهمیت به آموزش فنی حرفه ای از راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است

0

رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از گام های مثبت در جهت اشتغال زایی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی خبر داد.

وی ادامه داد :آموزش فنی حرفه ای می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد و توجه به آن منجر به پیشرفت خواهد شد. 

عظمتی بیان داشت :رويكردی که منجر به اشتغال زایی می شود از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه ای شود تا بتواند نیاز کشور را تامین کند. 

وی افزود : در حاشیه مراسم امروز، نمایشگاهی که مورد بازدید قرار گرفت، تبلوری از بحث اشتغال زایی است که در حوزه آموزش فنی و حرفه ای گنجانده می شود.

انتهاي پیام /

لینک مطلب

پاسخ دهید