اپرايي ملي به دور از تقليد

0

گیگر:

گفت و گو با بهروز غريب پور کارگردان اپراي عروسکي «سعدي»

اجراي اپراي سعدي بهانه اي بود تا سراغ وي برويم واز اين هنرمند جويا شويم چرا شاعران دستمايه اغلب آثار اپرايي او بوده اندو در شرايطي که بسياري از اهالي تئاتراز متون نمايشي خارجي استفاده مي کنند ، اين ميل به اجراي اپراهاي ايراني از کجا نشات مي گيرد؟

به
گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه
خراسان، اپراي عروسکي سعدي بهروز غريب
پور از پنجم مهر توسط گروه نمايشي
آران
در
تالار فردوسي روي صحنه رفته است
.
غريب
پور پيش از اين هم آثاري چون اپراي عروسکي
مولوي، حافظ و رستم و سهراب را اجرا کرده
است
.
ويژگي
تمامي اپراهاي عروسکي غريب پور ، حس و حال
ايراني بودن آن است
.
شعر
، موسيقي و روايت ، همه از جنس اين فرهنگ
و سرزمين است
.
اجراي
اپراي سعدي بهانه اي بود تا سراغ وي برويم
واز اين هنرمند جويا شويم چرا شاعران
دستمايه اغلب آثار اپرايي او بوده اندو
در شرايطي که بسياري از اهالي تئاتراز
متون نمايشي خارجي استفاده مي کنند ، اين
ميل به اجراي اپراهاي ايراني از کجا نشات
مي گيرد؟

*در
چند سال اخير اپراهايي با مضامين شاعرانه
را روي صحنه برديد
.چرا
به اين سمت رفتيد؟

**ماهيت
اپرا اين است که بايد با شعر همراه باشد
و تلفيق شعر و موسيقي در اين کار،امري
اجتناب ناپذير است
.
ما
گنجينه هاي بي نظيري از شعر و موسيقي داريم
و من به سراغ هر دو رفتم و برايم نتيجه بخش
بود
.
از
رديف هاي آوازي ايراني و موسيقي دستگاهي
بهره گرفتم که موسيقي دانان ما ازآن غفلت
کرده اند
.
برخي
از شاعران ما ناشناس مانده اند در حالي
که جزوشخصيت هاي فرهنگي و ماندگار ما
هستند
.زماني
که ديدم از شعرايي چون ، فردوسي ، حافظ
،سعدي و مولانا تفسير سطحي مي شود ونسل
جديد به اين گنجينه ادبي بي اعتنا است يا
در سايه نوپردازي و نو انديشي به اين شعرا
کم توجهي مي شود وظيفه خود دانستم در هر
دو مورد اقدام کنم تامبادا اين نسل تصور
کند بايد به ترجمه رو آورد و از بزرگان
شعر و انديشه ايران غافل بماند
.
کوشش
کردم با توجه به تفسير شخصي ام ،متن اپراها
را از اشعار اين بزرگان انتخاب کنم
.

*با
توجه به سروده هاي فراوان شاعران گزينش
اشعار سخت نبود؟

**
کار
بسيار سختي بود
.
جز
فردوسي که داستان هاي بلند منظوم دارد،
ديگر شاعران ما چنين کار نکردند
.
خيام
يا سعدي و مولوي ، به داستان هاي کوتاه
پرداختند
.
بنابر
اين زباني نو بايد پديد مي آمد که تنها
راه درست، تلفيق شعر ، موسيقي و بهره گيري
از نمايش عروسکي بود ومن با غربالگري
هزاران بيت شعر از سعدي و مولوي، ديالوگ
هاي اپرايي پديد آوردم
.

*اما
کار شما يک اجراي عروسکي معمولي نيست
.

**بله،اپراهاي
عروسکي ما اجراي عروسکي به معناي متداول
نيست بلکه به معناي جان دادن به شي و پديد
آوردن يک فرزند خيال انگيزاست که بازيگر
نمي تواند جايگزين آن شود
.
کارهاي
من تلفيقي از سينما، تئاتر ،موسيقي و
نمايش است که در سينما هزينه هاي سنگين
به همراه دارند و تنها از طريق اپراي
عروسکي امکان اجرا مي يابند
.
از
اين که اپراهاي من در فضاهاي مجازي دست
به دست مي چرخد،خوشحالم و خرسندم از اين
که پايه گذار چنين شيوه اي يک ايراني است
.
درخصوص
اپراي
«سعدي»
بايد
بگويم که مابدون تقليد يک اپراي ملي پديد
آورديم
.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید