ایجاد کیوسک‌های فروش نشریات دانشجویی در دانشگاه تهران

0

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم در دکه نشریات این دانشگاه بستری برای معرفی نشریات دانشجویی دانشگاه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برنامه داریم در دکه نشریات این دانشگاه بستری برای معرفی نشریات دانشجویی دانشگاه فراهم کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود: خوشبختانه توانستیم این مکان فرهنگی را افزایش و از حالت دکه بودن خارج کنیم و آن را گسترش دهیم.

سرسنگی از انتشار مجدد مجله «برگ فرهنگ» که مجله مربوط به معاونت فرهنگی دانشگاه تهران است، خبر داد و گفت: این مجله حدود ۱۰ سال گذشته در دانشگاه منتشر می‌شد که از آن زمان تاکنون انتشار آن متوقف شده بود که مجدداً برنامه داریم این مجله را منتشر کنیم.

وی گفت: اولین شماره‌ی این نشریه خرداد ماه امسال منتشر شد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ۴۰۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران وجود دارد و فعالیت می‌کند، افزود: برنامه داریم یک نشریه از مطالب مهم و خوب نشریات دانشجویی منتشر کنیم که این نشریه در خارج از دانشگاه نیز توزیع شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید