این سگ باهوش یک فوتبالیست حرفه ای است (عکس)

0

گیگر :

این سگ که تصاویر آن را در قسمت زیر مشاهده میکنید یک سگ بسیار باهوش می باشد. ستاره فوتبال در حین بازی با سگ خود مبهوت تکنیک این حیوان شد. ستاره بازی ساز تیم فوتبال آرسنال که در زمین بازی همه را با تکنیک خودش مات و مبهوت می‌کند در زمان بازی با سگ خود، بالبوا نتوانست توپ را نگه دارد.

 

این سگ باهوش یک فوتبالیست حرفه ای است (عکس)

 

مسوت اوزیل ستاره آلمانی تیم آرسنال در حین بازی با سگ خود، بالبوا بود که از او فیلمبرداری هم می‌شد. ابتدا مسوت اوزیل بود که توپ را زیر پاهای خود نگه داشته بود اما سگ سیاه او توانست در یک حرکت سریع توپ را از زیر پای صاحب خودش بیرون بکشد و باعث تعجب او شود.

 

این سگ باهوش یک فوتبالیست حرفه ای است (عکس)

این سگ باهوش یک فوتبالیست حرفه ای است (عکس)

این سگ باهوش یک فوتبالیست حرفه ای است (عکس)

 

پاسخ دهید