این شهاب‌سنگ جوابی برای سوال عناصر اولیه تشکیل دهنده کیهان می‌باشد

0

گیگر :

ژورنال Science Advances حاوی عکس‌هایی از سنگی به ظاهر عادی می‌باشد. این شهاب‌سنگ حاوی مواد لازم برای کشفی پر اهمیت است. این شهاب‌سنگ به ما می‌گوید که کوریم قطعا در کیهان اولیه وجود داشته، با وجود اینکه حاوی هیچ کوریمی نیست . یافتن کوریم در هرکجا سخت می‌باشد. کوریم (curium) در سال ۱۹۴۴کشف شد، زمانیکه بوسیله‌ی فرستادن هسته هلیوم با سرعت زیاد به داخل پلوتونیوم ساخته شد.

تا به امروز، ما کوریم را به عنوان عنصری ساخته شده عمدتا توسط دست بشر می‌دانستیم. حتی زمانیکه ساخته شد، برای مدت زیادی باقی نماند. کوریم-۲۴۲ نیمه‌عمر ۱۶۲ روز دارد. و با وجود اینکه کوریم -۲۴۷ نیمه‌عمر بسیار بیشتر ۱۵.۶ میلیون سال را دارد، این نسبت به عمر کیهان چیزی نیست.

این گرفتاری فیزیکدانان نجومی (astrophysicists) را، که بر این باور بودند که انفجار مهیب ستارگان در طول کیهان اولیه ممکن بود کوریم و ذرات سنگین را ساخته باشد، بسیار دشوارتر کرد. این باور در دهه ۱۹۸۰ شروع شده اما زمان بسیار زیادی تولید کشید تا کسی آن را اثبات کند. هر کوریمی که ممکن بود در کیهان اولیه ساخته شده باشد مدت‌ طولانی پیش از این اینکه ما دستمان به شهاب‌سنگی برسد از بین رفته بود. با وجود اینکه کوریم-۲۴۷ ناپدید نمی‌شد، به اورانیم-۲۳۵ تنزل پیدا می‌کرد. بیشتر شهاب‌سنگ‌ها تمایز بین اینکه اورانیوم-۲۳۵ محصولی از تنزل است و یا اینکه تنها فقط اورانیم می‌باشد را غیره ممکن می‌کنند.

شهاب‌سنگ Curious Marie متفاوت است. ای شهاب‌سنگ یک ناسرگی (inclusion) می باشد، به معنای اینکه یک قطعه سنگ قدیمی داخل سنگی دیگر می‌باشد، که بیشتر از کلسیم و آلومینیوم تشکیل شده است. این ناسرگی‌ها مشهور به داشتن میزان کم اورانیوم می‌باشند. این مقادیر آنقدر کم می‌باشند که افزایش اندکی در اورانیوم، در این مورد خاص تنها فقط شش درصد، تنها می‌تواند با این واقعیت توضیح داده شود که اورانیوم محصول تنزل کوریم می‌باشد.

این نکته که کوریم یکی از عناصر کیهان اولیه می‌باشد زندگی روزمره را تغییر نمی‌دهد، اما برای آنهایی که می‌خواهند بدانند که کیهان چگونه به حالتی که اکنون است درآمده ژرف و قابل توجه است. نتنها نشان می‌دهد که شیمی کیهان در طول زمان چگونه تغییر کرده بلکه، به ما نشان می‌دهد که چه روندی در ستاره‌ها در زمان ترکیب مواد شیمیایی در کار بوده.

cover

پاسخ دهید