این مرد با بیضه هایش وزنه 80 کیلویی بلند میکند (عکس)

0

گیگر :

به گزارش ایران ناز این مرد با آلت تناسلی و بیضه هایش 80 کلیو وزنه می زند. همانطور که در عکس های زیر مشاهده می کنید این مرد از بیضه های قدرتمند و عجیبی برخوردار است. نام این مرد چینی ژائو می باشد. ژائو با بستن تعداد زیادی اجر به وزن 80 کیلوگرم

 

به اندام تناسلی خود با انها وزنه می زند.تا کنون افراد زیادی را دیده ایم که با بازوان توانمند خود وزنه های سنگین می زنند اما اینکه فردی با بیضه های خود وزنه 80 کیلویی بزند از ان دست خبرهایی است که شما را سر جای خود میخکوب می نماید.مرد کانفو کار چینی برای

 

این مرد با بیضه هایش وزنه 80 کیلویی بلند میکند (عکس)

 

رسیدن به مرتبه اعلای ورزشهای رزمی با استفاده از اندام تناسلی خود وزنه سنگین می زند.مرد 48 ساله چینی به نام ژائو ژنهوا از ان دست هنرمندانی است که برای رسیدن به مقام عالی هنرهای رزمی اقدام به وزنه زدن عجیب می نماید.یکی از شاهدان به نام

 

شیمینگ لیائو می گوید چنین وزنه زدنی بسیار عجیب و دردناک است.من خودم تعداد وزنه زدنهای او را شمردم.بیش از 300 بار وزنه زد و هیچ گونه اثار خستگی یا دردی در او نمایان نبود.برخی از کاربران با گذاشتن کامنت هایی در خصوص این خبر نوشتند چنین وزنه زدنهایی

 

این مرد با بیضه هایش وزنه 80 کیلویی بلند میکند (عکس)

 

باعث افزایش باروری و احساسهای فردی می گردد. لیائو می افزاید بسیاری از کاربران معتقدند چنین شیوه کونگ فو کاری باعث بهبود کیفیت زندگیشان شده است. هر چند که این روش زندگی برخی را تغییر می دهد اما توصیه می گردد چنین روشهایی را تجربه ننمایید.

منبع :

پاسخ دهید