این پزشک فقط بصورت خوابیده درمان میکند!! (عکس)

0

گیگر :

 به گزارش ایران ناز یک پزشک چینی، به دلیل مشکل کمر مجبور است فقط به صورت خوابیده بیماران را معاینه و درمان کند و حتی به همین حالت خوابیده نسخه مینویسد.

 

این پزشک به دلیل آسیبی که به کمر وی وارد شده، ناچار است همیشه بر شکم بخوابد. این مشکل، مانعی در انجام وظایف شغلی این پزشک ایجاد نکرده است، چرا که وی با همین وضعیت بیماران خود را معاینه می‌کند. طبق گزارش ها این دکتر متعهد روزانه حدود 90 بیمار مراجعه کننده را می‌پذیرد و به درمان آنان مشغول میگردد.

 

این پزشک فقط بصورت خوابیده درمان میکند!! (عکس)

 

این پزشک فقط بصورت خوابیده درمان میکند!! (عکس)

 

این پزشک فقط بصورت خوابیده درمان میکند!! (عکس)

 

این پزشک فقط بصورت خوابیده درمان میکند!! (عکس)

منبع :

پاسخ دهید